Külalisele:

Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooniga liitumiseks tuleb täita liitumisavaldus ning saata aadressile info (at) psühhoteraapia.ee.
EPTA_liitumisavaldus

EPTA eetikakoodeks sõnastab ja piiritleb terapeutide professionaalse käitumise raamid ja suunised. Kaebuste ja apellatsioonide käsitlemise korra eesmärk on luua riivete, lahkhelide ja rikkumiste korral võimalus info vahetamiseks, suhtluseks, vaatenurkade esitamiseks, uurimiseks, lepituseks ja heastamiseks, nii et kõik kaebusega seotud isikud on õiglaselt koheldud, toetatud ja kuuldud ning järgitakse EPTA eetilisi tõekspidamisi.

Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) EETIKAKOODEKS

Kaebuste ja apellatsioonide käsitlemise kord 20.11.2020

Liikmele
EPTA_volitus